VN-verdrag Handicap

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap of kortweg VN-verdrag Handicap.

Eind 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap (vanaf nu: VN-verdrag) aangenomen. Hierin staat welke rechten mensen met een beperking hebben. Het is een uitwerking van al lang bestaande rechten.

Het Verdrag in Nederland:

Nederland heeft het VN-verdrag in de zomer van 2016 formeel bekrachtigd. Dit betekent dat Nederland zich heeft verplicht aan de slag te gaan om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als mensen zonder beperking. Het Rijk, de Provincies en de gemeenten hebben de belangrijke taak om uitvoering aan dit verdrag te geven, samen met de mensen om wie het gaat, namelijk: diegenen die beperkingen ervaren bij het op een gelijkwaardige manier deelnemen aan onze samenleving.

De informatie op deze pagina is gekopieerd van de website van Coalitie Voor Inclusie.

Meer uitgebreidere informatie is dan ook op hun site te vinden: https://coalitievoorinclusie.nl/vn-verdrag-handicap/wat-is-het-vn-verdrag-handicap/