MJM werkt(e) via MJMWORLD AV en Consulting veel samen met met verschillende organisaties.


Human Library Arnhem en Omgeving
www.thehumanlibrary.nl

MJM's huidige functie's hier:
- LHBTI-(gender)Queer Ervaringsdeskundige
- LCZ Ervaringsdeskundige
- Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
- GGZ Ervaringscoach
Taken:
- Levend Boek "Queer en Hoopverlener"


Jongin Arnhem
www.jonginarnhem.nl

MJM's huidige functie's hier:
- LHBTI-(gender)Queer Ervaringsdeskundige
Taken:
- Spreker op de YxArnhem event's


Jongerencentrum Willemeen
www.willemeen.nl

MJM's huidige functie's hier:
- LCZ Ervaringsdeskundige
- LHBTI-(gender)Queer Ervaringsdeskundige
- Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
- GGZ Ervaringscoach
Taken:
- Spreker op het YxArnhem event
- Bedenken van diverse activiteiten voor Chronisch Zieke Jongeren


Stichting De Bagagedrager
www.debagedrager.nl

MJM's huidige functie's hier:
- Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
- GGZ Ervaringscoach
Taken:
- Presentaties, Workshops en Voorlichting geven.
* Zoals bijvoorbeeld:
Het Spel "Een Steekje Los?" inzetten tijdens diverse evenementen
Het Spel "Doe Je Mee?" inzetten tijdens diverse evenementen
- Met diverse projecten meedenken, ze uittesten en uitvoeren.
* Mee geholpen met het ontwikkelen van De Stigma Tool "Wat je denkt ben jezelf."

* Het uittesten van de meeste "Stigma Tools".

* In de achterbanwerkgroep mee helpen met het ontwikkelen van het spel "Een Steekje Los? Junior"

* In de achterbanwerkgroep mee helpen met het ontwikkelen van de "Een Steekje Los?" uitbereidingsset PTSS.


Stichting Philadelpia
www.philadelpia.nl

MJM's huidige functie's hier:
- Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
- GGZ Ervaringscoach
Taken:
    - Pyscho-educatie over Autisme aan LVB cliënten met Autisme geven.


Stiching Vitale Verbindingen
(winnaar Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk 2015)

www.vitaleverbindingen.nl

Buurthuis De Nieuwe Hommel
De Wiltstraat 6
6821 CE Arnhem

MJM's huidige functie's hier:
    - Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
    - GGZ Ervaringscoach

Taken:
    - Trainer "Ervaringswerker in de Wijk"
    - Presentaties, Workshops en Voorlichting geven.
        * Zoals bijvoorbeeld:
        Het Spel "Een Steekje Los?" inzetten tijdens diverse evenementen
        Het Spel "Doe Je Mee?" inzetten tijdens diverse evenementen

MJM's vroegere functie's en taken hier:
    - 30 april 2015 grootschalig Autisme Voorlichtingsmiddag
    - Meegeholpen tijdens VV Zomerschool 2015
    - Project "Comma D'or"
    - Deelnemer Theatergroep "SamSam KoeKoek"

- Workshops gegeven tijdens de VV Zomerschool 2017

- Workshops gegeven tijdens de VV Zomerschool 2018


RIBW Arnhem en Veluwe Vallei
www.ribwavv.nl

Ericaplein 1
6851 CP Dieren

MJM's huidige functie's hier:
    - Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
    - GGZ Ervaringscoach
    - Herstel Ambassadeur
Taken:
    - Deelnemer Cliënten Ervaringsdeskundigen Pool
    - ZO/Herstel Ambassadeur
    - Deelnemer Werkgroep Naastenbeleid
    - Deelnemer Cliënten Sollicitatie Pool (regio Rheden)

MJM's vroegere functie's en taken hier:
    - Voorzitter Regionale Adviesraad Rheden
    - Deelnemer LKH testgroep Seriousgame HOWS


HTH Opleiding - Afdeling Arnhem
www.howietheharp.nl

"In de Weerd"
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem

MJM's huidige functie's hier:
    - Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
    - GGZ Ervaringscoach
    - Alumni

Taken:
    - Tijdens informatiebijeenkomsten vertellen over wat de opleiding inhoud.
    - Tijdens informatiebijeenkomsten vertellen over haar eigen ervaringen tijdens de opleiding.


Zorgbelang Inclusief:
www.zorgbelanginclusief.nl

"In de Weerd"
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem

MJM's huidige functie's hier:
    - GGZ Ambassadeur
    - Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
    - GGZ Ervaringscoach
    - LCZ Ambassadeur
    - LCZ Ervaringsdeskundige
    - VN (GGZ en LCZ) Ambassadeur voor het VN-Verdrag Handicap
Taken:
    - Zorgbelang Inclusief Ambassadeur
    - Ambassadeur project MijnKwaliteitVanLeven.nl
    - Anti Zelf Stigma Project "Wat je denkt ben jezelf." (is een Bagagedrager Stigma Tool geworden)
    - Informeren over, en attenderen op, het "VN-Verdrag voor de gelijke rechten voor mensen met een beperking." (VN-Verdrag Handicap)


Coalitie voor Inclusie:
www.coalitievoorinclusie.nl

MJM's huidige functie's hier:
    - VN (GGZ en LCZ) Ambassadeur voor het VN-Verdrag Handicap
Taken:
    - Informeren over, en attenderen op, het "VN-Verdrag voor de gelijke rechten voor mensen met een beperking." (VN-Verdrag Handicap)


Programma Zorg Verandert
www.zorgverandert.nl
Programma Zorg Verandert was een vierjarig (verander)programma dat werd gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het programma liep van januari 2014 t/m november 2014
en MJM was hierbij betrokken vanaf maart 2016

MJM's vroegere functie's hier:
- Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
- GGZ Ervaringscoach
Taken:
    - GGZ Ervaringsdeskundig Gespreksbegeleider


Rijn IJssel College Arnhem
Locatie Veluwezoom (Richting Welzijn)

www.rijnijssel.nl

MJM's vroegere functie's hier:
    - Gastdocent (als Prof. GGZ Ervaringsdeskundige/GGZ Ervaringscoach)
Taken:
    - Gastles geven over Autisme (19-06-2017)
    - Gastles geven over Depressies (26-06-2017)


Atos Nederland
www.nl.atos.net

Burgemeester Rijderslaan 30
1185 MC Amstelveen

MJM's vroegere functie's hier:
    - Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
    - GGZ Ervaringscoach
    - Gamification Specialist (alumni)
Taken:
    - Presentatie over (Serious)Gaming/Gamification bij Autisme/in de GGZ tijdens de Gamification Foundation Course (game psychologie opleiding)


Indigo
www.indigo.nl

MJM's vroegere functie's hier:
    - Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
    - GGZ Ervaringscoach.
Taken:
    - Begeleider en Gespreks(bege)leider Themagroep "Ik Tel Mee"
    (Themagroep "Ik Tel Mee" is helaas gestopt)


Auticafé Dieren
Dieren

MJM's vroegere functie's hier:
    - Medeoprichter, Begeleider en (Thema) Gespreks(bege)leider Auticafé Dieren.


Dr. Leo Kannerhuis
www.leokannerhuis.nl

Afdeling Research, Development & Innovation
Houtsniplaan 1a

6865 XZ Doorwerth

MJM's vroegere functie's hier:
- Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
Taken:
    - Deelnemer klankbordgroep voor
Website Quli.nl

    - Deelnemer klankbordgroep voor Seriousgame HOWS
    - Deelnemer RIBW AVV testgroep Seriousgame HOWS
    - HOWS Info Workshop op CASS18+ E-health Middagsymposium
    -
Omroep Gelderland TV Programma: "Trots Op Gelderland"
  (aflevering 21-01-2015 over HOWS)