MJM werkt(e) via MJMWORLD AV en Consulting veel samen met met verschillende organisaties.


Human Library Arnhem en Omgeving
www.thehumanlibrary.nl

MJM's huidige functie's hier:
- LHBT-Gender Queer Ervaringsdeskundige
- LCZ Ervaringsdeskundige
- Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
- GGZ Ervaringscoach
Taken:
- Levend Boek "Queer en Hoopverlener"


Jongin Arnhem
www.jonginarnhem.nl

MJM's vroegere functie's hier:
- LHBT-Gender Queer Ervaringsdeskundige
Taken:
- Spreker op de YxArnhem event's


Jongerencentrum Willemeen
www.willemeen.nl

MJM's vroegere functie's hier:
- LCZ Ervaringsdeskundige
- LHBT- Gender Queer Ervaringsdeskundige
- Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
- GGZ Ervaringscoach
Taken:
- Spreker op het YxArnhem event
- Bedenken van diverse activiteiten voor Chronisch Zieke Jongeren


Stichting De Bagagedrager
www.debagedrager.nl

MJM's huidige functie's hier:
- Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
- GGZ Ervaringscoach
Taken:
- Presentaties, Workshops en Voorlichting geven.
* Zoals bijvoorbeeld:
Het Spel "Een Steekje Los?" inzetten tijdens diverse evenementen
Het Spel "Doe Je Mee?" inzetten tijdens diverse evenementen
- Met diverse projecten meedenken, ze uittesten en uitvoeren.

* Infostand bemannen tijdens diverse evenementen.

* Mee geholpen met het ontwikkelen van De Stigma Tool "Wat je denkt ben jezelf."

* Mee geholpen in "De Stigma Tools" werkgroep.

* Mee geholpen met het ontwikkelen en testen van het kinderspel "Is Dat Raar?"

* Mee helpen met het ontwikkelen en testen van de "Een Steekje Los?" uitbereidingsset PTSS.


Stichting Philadelpia
www.philadelpia.nl

MJM's huidige functie's hier:
- Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
- GGZ Ervaringscoach
Taken:
    - Pyscho-educatie over Autisme aan LVB cliënten met Autisme geven.


Stiching Vitale Verbindingen
(winnaar Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk 2015)

www.vitaleverbindingen.nl

Buurthuis De Lommerd (kantoor 1.4)
Spijkerstraat 185a
6828 DC Arnhem

MJM's huidige functie's hier:
    - Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
    - GGZ Ervaringscoach

Taken:
- Trainer "Ervaringswerker in de Wijk"
- Presentaties, Workshops en Voorlichting geven.
* Zoals bijvoorbeeld:
Het Spel "Een Steekje Los?" inzetten tijdens diverse evenementen
Het Spel "Doe Je Mee?" inzetten tijdens diverse evenementen


MJM's vroegere functie's en taken hier:
    - 30 april 2015 grootschalig Autisme Voorlichtingsmiddag
    - Meegeholpen tijdens VV Zomerschool 2015
    - Project "Comma D'or"
    - Deelnemer Theatergroep "SamSam KoeKoek"
- Workshops gegeven tijdens de VV Zomerschool 2017
- Workshops gegeven tijdens de VV Zomerschool 2018
- Workshops gegeven tijdens de VV Zomerschool 2019
- Eén van de kartrekkers van de VV Zomerschool 2019 in de Lommerd.
- Eén dag, één van de kartrekkers van de VV Zomerschool 2019 in De Hobbit.


RIBW Arnhem en Veluwe Vallei
www.ribwavv.nl

Ericaplein 1
6851 CP Dieren

MJM's huidige functie's hier:
    - Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
    - GGZ Ervaringscoach
    - Herstel Ambassadeur
Taken:
    - Deelnemer Cliënten Ervaringsdeskundigen Pool
    - ZO/Herstel Ambassadeur
    - Deelnemer Werkgroep Naastenbeleid
    - Deelnemer Cliënten Sollicitatie Pool (regio Rheden)

MJM's vroegere functie's en taken hier:
    - Voorzitter Regionale Adviesraad Rheden
    - Deelnemer LKH testgroep Seriousgame HOWS


HTH Opleiding - Afdeling Arnhem
www.howietheharp.nl

"In de Weerd"
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem

MJM's vroegere functie's hier:
    - Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
    - GGZ Ervaringscoach
    - Alumni

Taken:
    - Tijdens informatiebijeenkomsten vertellen over wat de opleiding inhoud.
    - Tijdens informatiebijeenkomsten vertellen over haar eigen ervaringen tijdens de opleiding.


Zorgbelang Inclusief:
www.zorgbelanginclusief.nl

"In de Weerd"
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem

MJM's huidige functie's hier:
    - GGZ Ambassadeur
    - Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
    - GGZ Ervaringscoach
    - LCZ Ambassadeur
    - LCZ Ervaringsdeskundige
    - VN (GGZ en LCZ) Ambassadeur voor het VN-Verdrag Handicap
Taken:
    - Zorgbelang Inclusief Ambassadeur
    - Ambassadeur project MijnKwaliteitVanLeven.nl
    - Anti Zelf Stigma Project "Wat je denkt ben jezelf." (is een Bagagedrager Stigma Tool geworden)
    - Informeren over, en attenderen op, het "VN-Verdrag voor de gelijke rechten voor mensen met een beperking." (VN-Verdrag Handicap)


Coalitie voor Inclusie:
www.coalitievoorinclusie.nl

MJM's huidige functie's hier:
    - VN (GGZ en LCZ) Ambassadeur voor het VN-Verdrag Handicap
Taken:
    - Informeren over, en attenderen op, het "VN-Verdrag voor de gelijke rechten voor mensen met een beperking." (VN-Verdrag Handicap)


Programma Zorg Verandert
www.zorgverandert.nl
Programma Zorg Verandert was een vierjarig (verander)programma dat werd gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het programma liep van januari 2014 t/m november 2014
en MJM was hierbij betrokken vanaf maart 2016

MJM's vroegere functie's hier:
- Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
- GGZ Ervaringscoach
Taken:
    - GGZ Ervaringsdeskundig Gespreksbegeleider


Rijn IJssel College Arnhem
Locatie Veluwezoom (Richting Welzijn)

www.rijnijssel.nl

MJM's vroegere functie's hier:
    - Gastdocent (als Prof. GGZ Ervaringsdeskundige/GGZ Ervaringscoach)
Taken:
    - Gastles geven over Autisme (19-06-2017)
    - Gastles geven over Depressies (26-06-2017)


Atos Nederland
www.nl.atos.net

Burgemeester Rijderslaan 30
1185 MC Amstelveen

MJM's vroegere functie's hier:
    - Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
    - GGZ Ervaringscoach
    - Gamification Specialist (alumni)
Taken:
    - Presentatie over (Serious)Gaming/Gamification bij Autisme/in de GGZ tijdens de Gamification Foundation Course (game psychologie opleiding)


Indigo
www.indigo.nl

MJM's vroegere functie's hier:
    - Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
    - GGZ Ervaringscoach.
Taken:
    - Begeleider en Gespreks(bege)leider Themagroep "Ik Tel Mee"
    (Themagroep "Ik Tel Mee" is helaas gestopt)


Auticafé Dieren
Dieren

MJM's vroegere functie's hier:
    - Medeoprichter, Begeleider en (Thema) Gespreks(bege)leider Auticafé Dieren.


Dr. Leo Kannerhuis
www.leokannerhuis.nl

Afdeling Research, Development & Innovation
Houtsniplaan 1a

6865 XZ Doorwerth

MJM's vroegere functie's hier:
- Prof. GGZ Ervaringsdeskundige
Taken:
    - Deelnemer klankbordgroep voor
Website Quli.nl

    - Deelnemer klankbordgroep voor Seriousgame HOWS
    - Deelnemer RIBW AVV testgroep Seriousgame HOWS
    - HOWS Info Workshop op CASS18+ E-health Middagsymposium
    -
Omroep Gelderland TV Programma: "Trots Op Gelderland"
  (aflevering 21-01-2015 over HOWS)