MJMWORLD AV en MJMWORLD Consulting zijn opgezet door MJM.

MJM is op 29 augustus 1988 geboren als Melanie Oldenhave.MJM als GGZ Ambassadeur voor:

MJM informeert anderen over, en attendeert anderen op, het "VN-Verdrag voor de gelijke rechten voor mensen met een beperking."


MJM als GZZ Ervaringsdeskundige, Ervaringscoach en Ambassadeur:

MJM geeft diverse presentaties, psycho-educatie, voorlichting en workshops vanuit theoretische kennis en zelf opgedane ervaringskennis.


* Specialisaties:

- Psycho-educatie Autisme
- Herstel Ondersteunende Zorg (HOZ)
- (Serious)Gaming/Gamification bij Autisme/GGZ

- Groepscoaching
- Training

* Theoretische Kennis:

- Heeft de Howie The Harp™ opleiding gedaan en is daarmee officieel Gecertificeerd als Prof. GGZ Ervaringsdeskundige.

- Heeft een opleiding gedaan tot "GGZ Ervaringscoach in de Wijk" en is daarmee officieel Gecertificeerd als Prof. GGZ Ervaringscoach.

- Heeft een opleiding Game Psychologie gedaan en is daarmee officieel Gecertificeerd als Gamification Specialist.

- Officieel getrainde Spelleider van "Een Steekje Los?"

- Officieel getrainde Spelleider van "Doe Je Mee?"

- Heeft diverse (officieel gecertifieerde) cursussen gevolgd

- Volgt nog steeds diverse cursussen.

* Ervaringskennis:

- Slikt Antidepressivum
- Slikt Antipsychoticum

- Heeft zelf de diverse diagnoses:
    + PDD-NOS (autisme) met Angst
    + Posttraumatische Stressstoornis
    + Heeft last van depressies
    + Eetstoornis NAO
    + (rand)Psychoses gehad en is nog steeds (rand)psychotisch gevoelig.

- Patiënt Ervaring in de Kinder en Jeugdpsychiaterie
    + Poliklinische Hulp
    + Kinder Dagbehandeling
* SOVA (sociale vaardigheden) training
* PMT (psychomotorische therapie)
* Drama Therapie
    + Klinische opname Jeugdkliniek
    + Jongeren Deeltijd
* Diverse Arbeidstrainingen
* TCSV (training commicatieve en sociale vaardigheden)
* Probleem Oplossende Vaardigheden

- Patiënt Ervaring in de Volwassen Psychiaterie
    + Poliklinische Hulp
* ACT (Acceptance and Commitment Therapy) met Mindfulness
* CBTE (Cognitive behavioral therapy-enhanced)
* Op dit moment bezig met: EMDR


Klik hier voor MJM's volledige CV op LinkedIn.

Meer info over Howie the Harp™ vind u op: http://www.howietheharp.nl/